Celoroční chytání aneb Sezóna u nás nikdy nekončí | Pro členy Klubu chytání za 100,- Kč na 24 hodin

1. ročník Prambo Carp Game Borek

Od 3. do 6. října proběhl na Jezeru Borek  1. ročník dvoudenního rybářského závodu Prambo Carp game Borek. Závody byly pořádány pod záštitou značky Prambo Carp . 

V předvečer závodů proběhla prezentace 16-ti týmů spojená s rautem a soutěží v náhozu na cíl, ve kterém byl úspěšný pan Novotný z týmu Mikbaits Fans. Druhý den ráno se týmy přemístili na svá lovná místa a začali s přípravami na samotný závod, který byl zahájen v 9 hodin výstřelem. Všechny týmy byli natěšeni na lov a ani chladné počasí je neodradilo. První ryba na sebe nenechala dlouho čekat, již hodinu po výstřelu byl první kapr uloven. Vzhledem k prvním závodům pořádaným na Jezeru Borek bylo velmi těžké rybu ulovit. Soutěžící si pochvalovali skvěle připravená lovná místa, která jsou od sebe dostatečně vzdálená a pečlivě upravená. Všichni účastníci závodů se k sobě chovali ohleduplně bez větších problémů a žádným týmem nebyl podán protest proti porušení pravidel.

Závod byl ukončen po 48 hodinách a bylo uloveno 251 kg ryb. Vítězem se stal tým Tloušťáci, hned za nimi Čudla tým a na třetím místě se umístil Wasr tým, který ulovil zároveň nejtěžší rybu závodu o váze 11,50 kg.

Velice děkujeme návštěvníkům závodů, kteří přišli podpořit jednotlivé týmy, taktéž děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se i jim závod líbil a uvidíme se všichni v dalším ročníku, který je plánován na jaro 2014. 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří věnovali věcné ceny do závodů:
PRAMBO CARP, JEZERO BOREK, CARP DREAM ASSOCIATION, NIKL, JETFISH, KAPRAŘINA.CZ, IMOTHEP BAITS, IMPERIAL BAITS, PÁRYSŮV RYBÁŘSKÝ RÁJ,NORMARK.

Za Jezero Borek

Stanley

 

1.   Sraz 3.10.2013 v 17 hodin, kdy proběhne losování. Možnost se utábořit a připravit se + možnost označení lovného místa. Soutěž  o  ceny, občerstvení a volná zábava  

2.   Start: 4.10.2013  v 9 hod.

3.   Konec: 6.10.2013  v 9 hod.

4.   Kapacita: 16 týmů 

5.   Zaplacení startovného do 15.9.2013 na bankovní účet číslo: 161879247/0600 nebo osobně u správce jezera

6.   Startovné: 4500 Kč/tým, pomocník týmu 500 Kč (pomocník není povinný)

7.   Přihlášení: e-mailiem na info@jezero-borek.cz nebo tel.: +420 603 540 799.

8.   Pozor : Pokud nebude uhrazeno startovné registrovaným týmem nejpozději do 15.9.2013 včetně , bude na místo tohoto týmu přizván do závodů tým náhradní  !!!

Ceny a pravidla:

·         1. místo - 15 000 Kč + věcné ceny

·         2. místo - 10 000 Kč + věcné ceny

·         3. místo -   5 000 Kč + věcné ceny

·         4.–16. místo - věcné dárky 

·         Nejtěžší ryba: 2 000 Kč

Pravidla lovu:

·         lov na 2 + 2 pruty (jeden tým)

·         používání komerčně vyráběné plněné podložky (alespoň 50x110 cm a podběráku s rameny min. 100 cm)

·         zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce (možno nahradit šokovým silonem, flourocarbonem popř. olověnou šňůrou)

·         zavážení člunem nebo zavážecí loďkou

·         označeni místa pouze tyčovou bójkou

·         krmení pouze kobrou, prakem, člunem, ostatní vnadící pomůcky, zakázány: vnadící košíček a raketa

·         v případě zavážení a zdolávání ryb nutné záchranné vesty

·         nástraha pouze boilie, pelety nebo uměle nástrahy, vnadit pouze peletami a boilie

·         dodržování fair-play

·         bodovaná ryba: kapr, amur od 6,5 kg

·         bližší pravidla lovu na jezeru Borek na: http://www.jezero-borek.cz/rybasky-rad/

Startovní listina 1. ročníku Carp dream game Borek

1.

Carp Dream 1                                        

(ZT)

2.

Carp Dream                            

(ZT)

3.

Bumblebees                            

(ZT)

4.

Čáryfuci                                  

(ZT)

5.

Suzuki                                    

(ZT)

6.

Čudla team                            

(ZT)

7.

CarpKteam  I.                         

(ZT)

8.

Carp team  Václavík                 

(ZT)

9.

Carp marathon Praha team       

(ZT)

10.

Carp team  VASR                     

(ZT)

11.

Mikbaits Liblice                       

(ZT)

12.

Tloušťáci                                

(ZT)

13.

Slovakia Carp team                 

(ZT)

14.

Zelenáči                                  

(ZT)

15.

CarpKteam  II.                         

(ZT)

16.

MIKBAITS  FANS                        

(ZT)

 Náhradní tým :

  1.  MY  CARPS                                 (R)

  2.  Bratři v triku                                (R)

Legenda startovní listiny :  (R)   - potvrzená registrace

                                          (ZT)  - závodní tým ( po zaplacení startovného )                  

Kontaktní osoba pro přihlášení na závody:

Stanislav Studecký
+420 603 540 799
info@jezero-borek.cz

Jezero Borek