Celoroční chytání aneb Sezóna u nás nikdy nekončí | Pro členy Klubu chytání za 100,- Kč na 24 hodin

Jezero Borek

Rybářský řád

 1. Držitel povolenky loví systémem chyť a pusť, na 24 hodin , nejvíce se 3 pruty (loví se pouze kaprovité ryby).
 2. Lov dravců je přísně zakázán .
 3. Povolenka není přenosná. Není dovoleno svévolně měnit stanoviště .
 4. Každá udice může mít pouze 1 návazec s komerčně vyráběným jednoháčkem bez protihrotu (netoleruje se zamáčknutý protihrot).
 5. Při lovu na položenou vyžadujeme použití tzv. únikové montáže (olovo při utržení ryby samo odpadne –ryba je netahá za sebou).
 6. Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce (možno nahradit šokovým silonem, flourocarbonem popř. olověnou šňůrou) .
 7. Kmenový vlasec musí mít průměr nejméně 0,30 mm.
 8. Vyžadujeme používání komerčně vyráběné plněné podložky (alespoň 50x110 cm a podběráku s rameny min. 100 cm).
 9. Označování krmných a lovných míst povoleno pouze tyčovými bójemi . Zavážení a zakrmování je povoleno pouze 100 m od břehu, přitom je lovící povinen dodržovat v rozmístění udic přiměřený úhel a vzdálenost tak , aby neobtěžoval lovící na sousedních či protilehlých místech .
 10. Zdolávání ryby z lodě je povoleno, lovící při takovém zdolávání musí mít s sebou v lodi podložku a podběrák.
 11. Samotný lov z lodě je zakázán.
 12. Focení, vážení či měření ulovené ryby mimo vodu je povoleno pouze nad podložkou a to v kleče či dřepu (nikdy ne ve stoje), přičemž ryba nesmí nikdy oschnout, je nutné ji v dostatečné míře polévat vodou z jezera. Na rybu nesahat suchýma rukama. Veškerá manipulace s rybou mimo vodu nesmí překročit 5 minut (co nejrychleji a nejšetrněji vrátit rybu vodě).
 13. Při vracení ryby vodě je nutno rybu ošetřit desinfekcí. V případě zjištění jakéhokoliv poškození ulovené ryby je lovící povinen toto ohlásit správci jezera, který rozhodne zda-li rybu vracet vodě či nikoliv.
 14. Přísný zákaz uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, sacích apod.
 15. Zákaz vnadění obilovinami, luštěninami a jinými jádrovými krmivy v suchém stavu.
 16. Není dovoleno používat spalovací motory jako pohon lodí.
 17. Šest lovných míst je dosažitelných pouze lodí (viz plánek jezera - místa 7 - 13), proto její případnou potřebu hlaste prosím při rezervaci místa. Vlastní lodě jsou povoleny .
 18. Zákaz lovu na jakoukoliv živou nástrahu .( červi , žížala apod. ) 

Případná změna řádu vyhrazena.

Jezero Borek