Celoroční chytání aneb Sezóna u nás nikdy nekončí | Pro členy Klubu chytání za 100,- Kč na 24 hodin

Jezero Borek

Provozní řád

 1. ​Zakoupením povolenky se každý dobrovolně zavazuje řídit se ustanoveními provozního a rybářského řádu Jezera Borek.
 2. Povolenka není přenosná.
 3. Lovící (i jeho případná návštěva) je povinnen udržovat pořádek a čistotu na svém lovném stanovišti.
 4. Je zakázáno jakékoliv vysekávání či jiné upravování lovných stanovišť i jejich okolí (toto platí i při parkování vozidel).
 5. Rozdělávat oheň je povoleno pouze v komerčně vyráběných grilem , minimálně 30 cm nad zemí !!!
 6. Koupání v jezeře je povoleno pouze na vyhrazených místech a to pouze lovícím osobám .
 7. Přísný zákaz mytí a osobní hygieny v jezeře (zákaz používání šamponů , mýdel apod). Tento zákaz platí i pro mytí motorových vozidel.
 8. Doprovod ( nelovící osoby ) a domácí zvířata je lovící povinen předem hlásit správci jezera . Za tyto osoby a zvířata ovšem nese plnou zodpovědnost držitel povolenky ( dodržování provozního a rybářského řádu ).
 9. Ve zvláštních případech může správce či majitel jezera udělit výjimku z provozního nebo rybářského řádu. Rovněž si vyhrazujeme právo na případné změny provozního a rybářského řádu.
 10. K jezeru nebude umožněn vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových a omamných látek.
 11. Parkování vozidel pouze na vyhrazených místech, max. povolená rychlost vozidel v celém areálu je 15 km/h !!
 12. Lovící (a zejména jeho případná návštěva ) je povinnen vždy nahlásit svojí přítomnost správci , jinak nelze vstoupit do areálu jezera !!!! 
 13. POZOR - AREÁL JEZERA SE PŘES NOC UZAMYKÁ !!!! O časech uzamčení se informujte u správce .
 14. Bivakování povoleno.
 15. Pro místa č. 7 - 13 a dále místa č. 4, 14 a 18  je povinen lovící míst u sebe vždy alespoň jednu loď ( možnost vyproštění ryby z možné vázky ) .
 16. Porušení ustanovení provozního nebo rybářského řádu může být důvodem k odebrání povolenky a k vykázání od vody bez náhrady .
 17. Každý lovící je povinen se na výzvu správce Jezera Borek nebo jiné pověřené osoby podrobit kontrole dodržování provozního a rybářského řádu , zejména pak kontrole montáže na jednotlivých prutech . Zejména nedodržení nařízení o používání tzv. " únikové montáže a háčku bez protihrotu může být potrestáno pokutou až 2.000,- Kč a vykázáním od vody bez náhrady . 
 18. Zakoupením povolenky a pobytem v areálu Jezera Borek každý dobrovolně souhlasí s případným  pořízením fotografií či audiovizuálního záznamu ( a to zejména při rybolovu ) . Fotografie a videa může pořizovat  provozovatel  areálu nebo jím pověřená osoba . Záznam se pořizuje zejména pro interní či reklamní potřeby Jezera Borek.
Jezero Borek